Stadsarkivets sökregister

Fritextsök i ett eller flera register nedan. Vill du komma till
avancerad sökning så klicka på något av registren.

Använd ej * eller ? vid sökning.

Information om registren hittar du under info-knapparna.
Fritextsökning


Sök med något av dessa ord
Sök med alla dessa ord
Välj allaVälj ingen
Bouppteckningsregister Örebro län Information om registret
Hyllningstal och likpredikningar Information om registret
Drätselkammarens protokoll 1899-1949 Information om registret
Drätselkammarens protokoll 1950-1959 Information om registret
Drätselkammarens protokoll 1960-1970 Information om registret
Stadsarkivets referensbibliotek Information om registret
Saxonbiblioteket Information om registret
Fordonsregister Örebro län 1907-1913 Information om registret
Fordonsregister Örebro län 1930 Information om registret
MC-register Örebro län 1930 Information om registret
Inkvartering verifikationer 1810 Information om registret
Riksdagsmän 1810 Information om registret
Stadsuppbördslängd 1810 Information om registret
Valakten 1810 Information om registret