logo

 Kommungemensam arkiveringsplan KA

Använd ej * eller ? vid sökning. Du kan även använda avancerad sökning.
Fritextsökning


Sök med något av dessa ord
Sök med alla dessa ord

Den kommungemensamma arkiveringsplanen tar upp handlingar, såväl analoga som digitala, från kommunens samtliga verksamheter. I planen beskrivs hur länge handlingar ska bevaras. Vissa ska bevaras för all framtid s.k. "bevarandehandlingar" andra ska gallras efter ett visst antal år s.k. "gallerhandlingar". Planen revideras regelbundet genom beslut av arkivmyndigheten.